Advisory Board

Følgende personer med ekspertise indenfor type 1 diabetes er alle uafhænige medlemmer af Type1s advisory board.

Bestyrelsen for Type1 er løbende i dialog med advisory boardet. Vi modtager og giver rådgivning og deler viden.

Hvad Type1 skriver offentligt viser det udgangpunk, som tænketanken ser verden ud fra. Det er som hovedregel formand og direktør, der forfatter opslag, kommenterer andres opslag, skriver debatindlæg og artikler på sociale medier. 

Type1s holdninger og synspunkter reflekterer derfor ikke nødvendigvis advisory boardets synspunkter og holdninger, og medlemmerne kan derfor ikke holdes ansvarlig for, hvad tænketanken gør og siger.

 

Linda H. Raimond

Klinisk sygeplejespecialist, MPH, SDCC.

Formand for advisory board

Riva Greenberg

Author, speaker, and health coach, New York 

Medlem af advisory board

Allan Flyvbjerg

MD. direktør SDCC

Medlem advisory board