Formål

I Type 1 er vi optaget af, hvordan vi skaber et mere imødekommende, serviceminded, sammenhængende og effektivt sundhedstilbud som kan håndtere de udfordringer vi står overfor i form af øget demografisk pres på både aktivitet og adgang til kompetence – det vil sige flere syge og færre hænder. Konkret arbejder vi med politikudvikling samt at skabe debat og gennemføre projekter indenfor tre områder:

  • – Brugerdrevet innovation
  • Brugerdrevet innovation
  • Bæredygtig sundhed & diabetesbehandling


Vores fokus er på diabetesområdet og specielt på personer som lever med autoimmun diabetes (type1). Det kan lyde lidt snævert når kun 30.000 mennesker lever med denne sygdom, men det er et sygdomsområde præget af omfattende brug af dyr medicin og teknologiske hjælpemidler, høj risiko for komplekse og behandlingskrævende følgessygdomme, en meget omfattende brugerdrevet dataregistrering og en behandling som i 99,9% af tiden styres af personen med diabetes selv.


Dermed har dette område et stort potentiale til udvikling og afprøvning af nye differentierede sundhedstilbud og brug af nye digitale sundhedstilbud som er relevant for andre sygdomsområder og for den fremtidige organiseringen af sundhedsvæsenet. I kan følge os og læse mere på vores hjemmeside eller på facebook. 


Vi deltager meget gerne i debatarrangementer eller holder oplæg hvis i har politiske arrangementer hvor det er relevant at få indspil fra en aktør som Type1.


Tine, Linda og Tobias