Hvem er vi

Specialiserede analytikere og tænkere

Type1 er en socialøkonomisk virksomhed, der brænder for at skabe klarhed og videndeling indenfor type 1 diabetes.

Vi indsamler og omsætter data til konkrete strategier og levende formidling.
Diabetesbehandling er en del af en kompleks virkelighed og vi er vant til at samarbejde erfarne praktikere. Vi sætter stor pris på at inddrage alle relevante interessenter i vores arbejde og sikrer dermed et bredt ejerskab til jeres indsats. Vi har stærke kompetencer inden for kommunikation og formidling.

For mere viden om os, vores metoder og produkter eller henvendelse om konkrete opgaver er du altid velkommen til at kontakte til os.

Tobias Damkvist-Bøggild, direktør tbd@type1.dk

Tine Filges, formand tif@type1.dk

Tine er kvalitativ analytiker med fokus på læring og evaluering. Hun har i mange år udført evalueringer og dataindsamlinger indenfor unge, sundhed og forebyggelse som ejer af Filges Analyse. Tine stiftede i 2015 patientforeningen Type1, som fungerer som socialt og fagligt netværk til tænketanken.