Ordlyd ændret fra sukkersyge til diabetes på insulinetiketter

Så skete det: Ordlyden er ændret fra sukkersyge til diabetes på insulinetiketterne. Type1 har netop modtaget mail fra lægemiddelstyrelsen om, at de har ændret ordlyden på etiketterne. Det kom bag på styrelsen, at sukkersyge stadig stod på dem.

Vi skrev til Lægemiddelstyrelsen og gjorde dem opmærksom på det.

Hvad skrev vi til Lægemiddelstyrelsen? 

Type1 – Tænketank for Diabetes anmoder om, at I som myndighed sørger for, at der ændres praksis vedrørende sprog og ordlyd på den label, der sættes på æsker med insulin på apotekerne.

Der står “mod sukkersyge” nu, og vi anmoder om at få denne ordlyd ændret til den medicinske betegnelse for den kroniske sygdom, så der fremover står “mod diabetes” samt en tilføjelse om hvorvidt det er diabetes type 1 eller type 2 eller type 1,5.

Ændring af ordvalg på insulinetikketter

Betegnelsen “sukkersyge” er som Lægemiddelstyrelsen ved, ikke nogen medicinsk betegnelse og skal af åbenlyse grunde ikke stå på en label, når der kommunikeres om brug af medicin fra myndighedernes side til borgerne. 

Svar fra Lægemiddelstyrelsen

Vi er enige med jer i holdningen til ordet “sukkersyge”. Vi havde derfor også i forbindelse med vores arbejde med strukturerede doseringsforslag, hvor vi også kigger på indikationerne, taget en principbeslutning om, at ordet ikke fremover skulle bruges i indikationsteksterne.

For netop insulinprodukterne har vi imidlertid besluttet, at det ikke giver mening at foreslå ”standard”-doseringer, så vi har ikke fået gennemgået gruppen af disse produkter. Derfor er antallet af produkter, som stadig havde den gamle indikation ”mod sukkersyge” tilknyttet, kommet bag på os.

Det første trin mod den ideelle løsning er imidlertid ganske ligetil. Vi har derfor allerede, med virkning fra den 24. august, erstattet teksten ”mod sukkersyge” med ”mod diabetes”, således at dette har effekt for alle produkter med den pågældende indikationskode i vores system: koden er uændret, men teksten er ny.

I det sæt af indikationstekster, Lægemiddelstyrelsen sender ud af huset, forekommer ordet ”sukkersyge” derfor ikke længere. Alle apoteker indlæser og benytter de nye data, så ordet ”sukkersyge” skulle fra den 24. august ikke længere kunne optræde på nye doseringsetiketter.

Vi er opmærksom på ønsket om en supplerende angivelse af typen af diabetes i indikationsteksten, men det trin kræver en individuel stillingtagen til det enkelte produkt, som vi ikke har ressourcer til at gennemføre her og nu.

Vi arbejder løbende, bl.a. sammen med Sundhedsdatastyrelsen, på at sikre bedst mulig understøttelse af de forskellige formål, vores lægemiddeldata anvendes til. Ønsket vil blive taget op i forbindelse med en kommende, om end endnu ikke planlagt, gennemgang af diabetesområdet, hvor det umiddelbart supplerer allerede identificerede ønsker i forhold til understøttelse af statistik og overvågning.

Du ser her et uddrag af begge mails.

Få sidste nyt fra Type1


Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev og få de nyeste information er indenfor diabetesteknologi, bæredygtig diabetesbehandling og brugerdreven innovation.