Tænketanken for type 1 diabetes

I Danmark er vi over 30.000, der har type 1 diabetes

Baggrunden for en tænketank om type 1 diabetes er:

  • Mere end 30.000 danskere har type 1 diabetes.
  • Type 1 diabetes er i markant stigning – ifølge undersøgelser er der tale om en stigning på 70-100% blandt børn og unge.
  • I et sundhedssystem der er under voldsom pres, er der behov for at tænke nye tanker om behandling og kommunikation.
  • Manglende kendskab til forskelle mellem type 1 og type 2 diabetes kan skabe forvirring og frustration.
  • Type 1 diabetes behandles ved tilførsel af insulin, som kroppen ikke selv kan producere. Den intensive behandling kræver stor og livslang indsats fra den enkelte, og involverer ofte pårørende. Når en person får diabetes, rammes hele familien.
  • Diabetes-stress, -depression og -ensomhed er nogle af de mange potentielle følger ved diabetes. Dette kan afhjælpes med støtte og forståelse fra andre i samme situation og/eller gennem samtaler med psykolog eller psykoterapeuter.
  • Et stærkt netværk og øget viden om de mange sider af diabetes gør det muligt at leve et helt og godt liv med type 1 diabetes.

Kilde: Sundhedsstyrelsen Antal danskere med diabetes