Oplæg og præsentationer

Her har vi samlet en række af Type1’s oplæg og powerpoint præsentationer fra kurser, oplæg, uddannelser og konferencer mv. De forskellige oplæg og slides er ikke ledsaget af en masse forklaringer men skulle være til at forstå umiddelbart.

I 2 år i træk har Linda H Raimond holdt oplæg på Diabetesforeningens kursus for voksne med type 1 diabetes i Kerteminde på Fyn sammen med Tine Filges.

Tobias Bøggild-Damkvist har I flere år undervist i livet med kronisk sygdom set fra et patientperspektiv bl.a. på CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation). Han er også aktiv i Data Redder Liv. Tænketanken er ligesom Data Reder Liv optaget af, at vi i Danmark skal bruge vores enestående sundhedsdata langt mere aktivt til at forebygge sygdom og yde mere målrettet behandling.

Tine Filges har flere gange været gæsterunderviser på sygeplejerskeuddannelsen og kurser for diabetessygeplejersker med fokus på at give nye indsigter og perspektiver på det levede liv med type 1 diabetes. Her på siden er der et eksempel på et oplæg fra SDCCs diabetessommerskole 2019. Se video derfra.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at vide mere eller booke et oplæg.

Title: Report it! User Perspectives on Quality Issues and Adverse Events in Diabetes Technology (UK)

Tobias Bøggild-Damkvist IFBLS, 2021

Titel: Livet med type 1 diabetes

Diabetesforeningens type 1 kursus for voksne i Kerteminde

Tine Filges og Linda Raimond Diabetesforeningen, 2021

Titel: Diabetes set med nye øjne

Sommerkursus for diabetessygeplejersker 2019

Tine Filges SDCC, 2019

Titel: Patientråd

Type1s oplæg til (den dengang nye) SDCC bestyrelse

Tine Filges SDCC, 2016