Anbefalinger

På baggrund af vores undersøgelser og øvrige arbejde skriver vi løbende anbefalinger. Anbefalingerne handler om at påpege væsentlige udfordringer og give vores bud på, hvordan behandlingen af type 1 diabetes i Danmark med forskellige indsatser kan forbedres.

Indspil

2021:

Sammen med Diabetesforeningen har vi skrevet 6 anbefalinger til en styrket indsat til alle, der lever med type 1 diabetes.

Brug af insulin og diabetesudstyr 2020

2021:

I rapporten “Brug af insulin og diabetesudstyr 2020” har vores 5 anbefalinger bl.a fokus på, det skal være lettere at have adgang til teknologi og hvordan vi på en bæredygtig måde styrker og fremtidsikrer teknologien i diabetesbehandlingen.

2020:

I forbindelse med verdens diabetesdag 2020 udgav tænketanken “166 ønsker og ideer til fremtidens diabetesambulatorium”. På den bagggrund gav vi 4 anbefalinger direkte adresseret til ledelserne på Steno-centrene, som iøvrigt blev tager meget varmt imod:

1. Arbejd med sproget. 2. Standardforløb er ikke vejen frem – one size doesn’t fit all. 3. Brug teknologien til onlinekonsultationer til dem der ønsker det og 4. Gør kriterier for at få adgang til ny teknologi synlige og vær tydelig i prioriteringerne.