Om Type1

Type1 – Tænketank for diabetes er en uafhængig tænketank, der er sat i verden for at sikre en bæredygtig diabetesbehandling i Danmark.

Sundhed

Bæredygtig sundhed.

Diabetesbehandling

Bæredygtig diabetesbehandling.

Innovation

Brugerdrevet innovation.

Type1 – Tænketank for diabetes er stiftet af personer med type 1 diabetes og har til formål er at udvikle nye ideer og tiltag baseret på samarbejde, videndeling og nye teknologier.
Det gør vi på baggrund af ny viden og progressive analyser.

Type1 - tænktank for Diabetes

Vi arbejder for at personer med type 1 diabetes:

  • bliver hørt
  • har mulighed for udvikle sig
  • kan deltage og bidrage.
  • skal have stor grad af valgfrihed
  • modtage solid støtte til at kunne forme sin egen tilværelse.

Støt ved at blive en del af Type1

Kom og vær med til at forme en bæredygtig diabetesbehandling i Danmark.