Om Type1

Type1 er en uafhængig tænketank, der er sat i verden for at sikre en bæredygtig diabetesbehandling i Danmark.

Type1 er stiftet af personer med type 1 diabetes og har til formål er at udvikle nye ideer og tiltag baseret på samskabelse, videndeling og nye teknologier.

Det gør vi på baggrund af ny viden og progressive analyser.

Tænketanken skal forholde sig til udviklingen indenfor type 1 diabetes både lokalt, nationalt og internationalt samt forholde sig til udvikling og tendenser indenfor behov og efterspørgsel blandt borggere, diabetesforskningen, på diabeteshospitaler- og ambulatorier, i regioner og kommuner samt virksomheder, der skaber produkter til personer med type 1 diabetes.

Tænketanken type1 arbejder for at personer med type 1 diabetes bliver hørt, har mulighed for udvikle sig, deltage og bidrage. En borger med type 1 diabetes skal have stor grad af valgfrihed og modtage solid støtte til at forme sin egen tilværelse.

Vores midler er løsningsorienterede og tvær-videnskabelige analyser. Med baggrund i den nyeste viden skaber vi nye løsninger og organisations-udvikling, så vi kan få en bæredygtig diabetes-behandling, hvor borgernes egen viden, ressoucer og ekspertise spiller en central og afgørende rolle.