Hvem er vi?

Om alle os, der arbejder for Type1

Stiftere er erfarne diabetesbrobyggere og netværkere.

Bag tænketanken står Foreningen Type 1, som er ledet af tre stærke profiler indenfor forskellige felter i sundhedsvæsnet.

Foreningen Type 1s stiftere er formand, cand.mag. Tine Filges, direktør cand.merc. (fil) Tobias Bøggild-Damkvist og formand for advisory boardet, klinisk sygeplejespecialist MA, Linda H. Raimond.

Alle er nytænkende, ambitiøse og pragmatiske forandringsagenter. Foreningen Type 1 blev stiftet i 2014 og omlagt til tænketank i 2019 med en vision om at være en ny, apolitisk, uafhængig aktør i den danske diabetesverden.

Vi opfatter grundlæggende personer med type 1 diabetes som deres egne behandlere. Tænketankens engagement gælder derfor særligt den brugerdrevne innovation, en bæredygtig diabetesbehandling og lettere adgang til de nye diabetesteknologier til gavn for alle. 

Vi er specialiserede analytikere og tænkere

Type1 er en tænketank organiseret som en patientforening hjemhørende i Gentofte Kommune.

Vi brænder for at skabe klarhed og videndeling indenfor type 1 diabetes.

Konkrete strategier og levende formidling

Vi indsamler og omsætter data til konkrete strategier og levende formidling.
Diabetesbehandling er en del af en kompleks virkelighed og vi er vant til at samarbejde og er erfarne praktikere.

Inddrager relevante interessenter

Vi sætter stor pris på at inddrage alle relevante interessenter i vores arbejde og sikrer dermed et bredt ejerskab til jeres indsats.

Stærk i kommunikation og formidling

Vi har stærke kompetencer inden for kommunikation og formidling.

Kontakt os

Foto af Tobias Bøggild-Damkvist
Tobias Bøggild-Damkvist
Direktør

Mail Tobias Bøggild-Damkvist

Formand for Type1, Tine Filges
Tine Filges
Formand

Mail Tine Filges

Foto af Linda H. Raimond
Linda H. Raimond
Formand for Advisory Board

Tobias er uddannet Cand. merc. (fil) og har mange års erfaring som rådgiver og konsulent i sundhedsvæsnet i både Danmark og Norge. Tobias er også iværksætter og er ofte brugt som moderator og oplægsholder.

Tobias har levet med type 1 diabetes siden 1999.

Tine er uddannet cand. mag. pæd. og er en kvalitativ analytiker.
Hun har i mange år udført analyser indenfor sundhed og unge området. Tine stiftede i 2014 Foreningen Type1 som i dag danner fundamentet for tænketanken.

Tine har levet med type 1 diabetes siden 1982.

Linda er uddannet sygeplejeske og har mange års erfaring med arbejde som klinisk specialist fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) som ligger i Herlev. Hun er også formand for vores Advisory Board.