Tovejs-tabu: Seksualitet og diabetes er tabu på ambulatoriet

Et par der har udfordringer med sex

Lotte Sehested fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har sat fokus på den svære samtale om seksualiteten på diabetesambulatoriet. Undersøgelse bekræfter, hvad vi ved nemlig, at mange med type 1 diabetes har udfordringer med seksualiteten. Det nye er, som undersøgelsen viser, at der findes et to-vejs tabu, som betyder, at både personer med type1 diabetes og behandlerne undlader emnet ved ‘årsstatusmødet’ på ambulatoriet. ‘Årsstatus’ er ellers der, hvor emnet burde bringes op af læge eller sygeplejerske.

Læsetid: 3 Minutter

Denne artikel handler om resultaterne fra undersøgelsen, men også lidt om Lotte Sehested. Ikke bare har hun undersøgt et vigtigt emne – hun har også delt sin viden med brugerne på SDCC ved at skrive ud til medlemmer af Steno Diabetesråd i september 2020.

Lotte Sehested er ved at tage en master i sexologi. Det er hun, fordi hun mener, der er for lidt fokus på seksualitet i diabetesbehandlingen. Lotte Sehested er mangeårig diabetessygeplejerske og udvikler. Hun har tidligere arbejdet som diabetessygeplejerske på Steno Diabetes Center, Diabeteskonsulent i Gladsaxe Kommune og projektleder i Diabetesforeningen. Hun er i dag ansat i Uddannelsesenheden på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). 

Mens det er positivt, at Lotte Sehested sætter fokus på et meget vigtigt og overset emne og i øvrigt forbilledligt har delt sin viden med brugerne af SDCC via Steno Diabetesråd, er resultaterne desværre mindre opløftende. 

Her kommer resultaterne:

Forskellig oplevelse af samtalen om sex og udfordringer er svære at tale om

Lotte Sehested har i sin opgave udarbejdet to forskellige spørgeskemaer – ét til behandlergruppen og en andet til brugergruppen. I alt fik 76 behandlere og 210 brugere tilsendt mine spørgeskemaer. Der var i alt 45 behandlere og 106 brugere, der besvarede spørgeskemaerne.

Resultaterne viser bl.a. , at brugere og behandler oplever tingene forskelligt, og at seksuelle udfordringer er svære at tale om for begge parter.

 • Halvdelen af behandlerne synes selv de tager emnet op
  51 % af behandlerne (læger og sygeplejersker) mener, at de i forbindelse med årsstatus har en systematik i forhold til at tale om seksuelle udfordringer med brugerne.
  56 % af klinikerne oplever sjældent/aldrig, at en bruger selv italesætter seksuelle udfordringer.
 • Samtalen om seksualitet
  Kun 13 % af brugerne oplever, at der til årsstatus bliver spurgt ind til seksuelle udfordringer, men 45 % af brugerne ville ønske at det skete. Kun 25 % har ikke lyst til/behov for at tale om seksuelle udfordringer med deres diabetesbehandler.
 • Få har taget seksualitet op til samtale
  15 % af brugerne med type 1-diabetes og 32 % med type 2-diabetes havde prøvet selv at tage emnet om seksuelle problemer op.
 • Mænd og kvinders problemer med seksualitet
  71 % af mændene og 53 % af kvinderne med type 1-diabetes oplyser, at de har seksuelle problemer, mens 72 % af mændene og 17 % af kvinderne med type 2-diabetes, oplyser at have problemer.

Lotte Sehested skrev til brugere i Steno Diabetesråd:

 ”Konklusionen på min undersøgelse er, at mange brugere har seksuelle udfordringer relateret til deres diabetes, men at det er rigtig svært for både bruger og behandler at tale om. En del af behandlerne oplever selv, at de taler med brugerne om seksuelle udfordringer, men brugerne har ikke samme oplevelse. Der er stof til eftertanke og noget at arbejde videre med.”

Hun uddybede det med: 

”Resultaterne fra min undersøgelse på SDCC lægger sig tæt op ad internationale studier af ’Tovejs-tabuet’. Men der findes umiddelbart ikke publicerede studier, der lige som mit, har undersøgt sagen fra både behandler- og patientside på samme hospital.”

Mange mænd med type 1 diabetes har seksuelle udfordringer og kun få taler om det

Udover at der er mange især mænd med type1 diabetes, som oplever seksuelle udfordringer, er der påfaldende få (15%), der har forsøgt at tale om det. Det er interessant at finde ud af hvorfor.

Hjælp Lotte Sehested med at få mere viden

Hvis du går på SDCC og har lyst til at være med til at bidrage til, hvordan behandlerne på SDCC kan blive bedre til at spørge ind til seksuelle udfordringer, er du velkommen til at skrive til Lotte Sehested på lotte.sehested@regionh.dk. Så kontakter hun dig i januar 2021.

Ikke videnskabelig, men understøtter internationale studier

Vi har lovet Lotte Sehested at nævne, at undersøgelsen ikke er videnskabelig. Dog kan resultaterne bruges til at vise, at der er et problem på SDCC (også sikkert også på mange andre diabetesambulatorier). Desuden understøttes resultaterne af flere internationale studier.

Lotte Sehested fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)