Høringssvar til revideret forslag af tilskudsstatus for insulin

Injektion af insulin

Sammen med Børnediabetes Type 1 har vi sendt høringssvar ud fra det reviderede forslag om ændringer i tilskudsstatus for insulin til Lægemiddelstyrelsens Medicintilskudsnævn. Det har vi gjort af den grund, at bliver forslaget gennemført, vil det fortsat være et voldsomt tilbageskridt for diabetesbehandlingen i Danmark og en væsentlig risiko for, at vi som lever med sygdommen får sværere ved at tage vare på os selv.

Læsetid: 3 Minutter

Vores meninger og anbefalinger til forslaget om ændringer i tilskudsstatus for insulin

Vi anbefaler, at forslaget bliver revideret, så det tager større hensyn til de meget forskellige behov som forskellige grupper af personer med diabetes har.

Vi mener ikke, at tilføjelsen af tre nye klausulerede tilskud er tilstrækkeligt.

Vi anbefaler fortsat, at der skal laves en tydelig vurdering af hvad dette forslag har af konsekvenser for patientsikkerheden samt for den faktiske drift af diabetesbehandlingen i Danmark.

Fastholder Medicintilskudsnævnet det reviderede forslag, har vi bedt om at vores tidligere indspil indarbejdes i de vejledende kriterier for enkelttilskud.

Vi mener, at Medicintilskudsnævnet stadig ikke har taget hensyn det levede liv med diabetes og udfordringerne omkring social ulighed i diabetesbehandlingen.

logo af Børnediabetes Type 1

Red tilskud til disse livsvigtige insulintyper

Vi mener, at nedennævnte insulintyper bør gennemgås igen i forhold til få tilskudsstøtte, fordi det er:

 1. for snæver gruppe af diabetestyper
 2. for snæver gruppe af behandlingstyper
 3. ikke ok at fjerne tilskuddet (ændring til ikke generelt tilskud)

Hurtigvirkende insulin

 • Fiasp, Penfill og Fiasp FlexTouch i forfyldt pen og cylinderampul med indhold af Insulin aspart ændres til generelt klausuleret tilskud til “Patienter med diabetes, der på grund af postprandiel hyperglykæmi ikke opnår tilfredsstillende blodsukkerkontrol ved behandling med anden hurtigvirkende insulinanalog”.
 • NovoRapid FlexPen, NovoRapid Penfill, NovoRapid FlexTouch i forfyldt pen og cylinderampul med indhold af Insulin (human), Insulin lispro, Insulin aspart, og Insulin glulisin ændres til ikke generelt tilskud.

Langtidsvirkende insulin

 • Lantus Optiset og ABASAGLAR med indhold af Insulin glargin og Insulin detemir ændres til ikke generelt tilskud.
 • Toujeo DoubleStar og Toujeo SoloStar med indhold af insulin glargin og Insulin degludec ændres til generelt klausuleret tilskud til: ”Patienter med type 1-diabetes eller LADA med gentagende tilfælde af symptomatisk hypoglykæmi ved behandling med anden langtidsvirkende insulinanalog”.


Bilagene, som er med høringssvaret:

 1. Overordnede indspil samt indspil om proces og rammer.
 2. Specifikke kommentarer, anbefalinger til konkrete ændringer og initiativer som kan forbedre forslaget.
 3. Det levende liv med diabetes inkl. citater fra personer med diabetes ( tidligere fremsendt høringssvar).
 4. Risiko for social slagside ved fjernelse af enkelttilskud (tidligere fremsendt høringssvar).