Indspil: 6 anbefalinger til en styrket indsats for mennesker med type 1-diabetes

Indspil

August 2021

Diabetesforeningen og Type1 – Tænketank for Diabetes har arbejdet sammen om at anbefale seks indsatser: Danmark har en ambition om diabetesbehandling i verdensklasse. For at realisere ambitionerne, er der behov for en ny sundhedsaftale eller en ny national handlingsplan, som fokuserer på styrket behandling af type 1-diabetes.

Anbefalinger og løsninger

Læs mere de 6 anbefalinger her (pdf).

  • Opgør med kassetænkning mellem kommuner og regioner
  • Bedre muligheder for støtte til mental sundhed
  • Brugerinddragelse
  • National standard for overgangen fra barn til voksen
  • Tryghed for børn i skole og dagtilbud

Type1 mener:

Organisatorisk brugerindragelse

Det er naturligt for os, at alle borgere inddrages mest muligt i beslutninger om sin egen behandling. Det har man talt om i 30 år i sundhedsvæsnet.

I Type1 mener vi, at organisatorisk brugerinddragelse er mindst lige så vigtigt.

Organisatorisk inddragelse er en måde at give patienterne indflydelse på udviklingen af sundhedsvæsenet, ved at inddrage deres viden fra brugerperspektivet og samarbejde med brugerrepræsentanter i beslutnings- og udviklingsprocesser.

Fra andre offentlige institutioner kender man organisatorisk brugederinddragelse fra eksempelvis valg af forældrerepræsentanter til forældrebestyrelser, der samarbejder med ledelsen om bestemte opgaver. Her deltager formanden også i møder sammen med kommunen, når der sker ændringer.

Masser af erfaring fra andre offentlige institutioner

På skoleområdet er der masser af erfaring at hente om dette. Det er eksempelvis forældrebestyrelsen, der udarbejder principper for skolen. Den slags er der intet af på landets diabetesambulatorier, som har et meget stort demokratisk underskud.

Organisatorisk bruerinddrgaelse findes desværre kun i sin spæde start indenfor diabetesområdet eksempelvis i form af brugerpaneler og repræsentanter i bestyrelsen uden stemmeret.

Organisatorisk brugerinddragelse skal i vores optik være meget en mere integreret det af strukturen på ambulatorierne og blive mere formaliseret og professionaliseret.

Co-creation inspirerer os også

Co-creation er en måde at tænke på, en måde at udvikle,som de senere har optaget mange mennesker indenfor forskelle brancher og områder.

Co-creation er som sådan set ikke noget nyt i den verden, der findes udenfor sundhedsvæsnet. Men indenfor sundhedsvæsnet går det langsomt med at optage nye strømninger og ideer.

Co-creation er måde at skabe værdi og indhold i fælleskab og på tværs af eksempelvis sektorer eller mellem system og bruger. Mange ønsker ikke længere at være massive brugere af eksempelvis ambulatoriet især ikke, hvis de har en kronisk livslang sygdom og kommer på det samme ambulatorium i 40-60 år.

Der findes en del litteratur og forskning om det.