Mission og vision

Type1´s vision og misson

Vores mission udtrykker vores formål som tænketank. Den fortæller, hvorfor vi eksisterer som tænketank. Vores vision udtrykker vores ambition som tænketank. Den fortæller, hvad vi vil være og opnå. Her kan du også finde vores tre mærkesager.

Vores mission

I Type1 – Tænketank for Diabetes arbejder vi for et mere effektivt, imødekommende og sammenhængende sundhedsvæsen.

Brugerne er en overset ressource i sundhedsvæsnet. Skab en bæredygtig diabetesbehandling, hvor mennesker og sundhedssystem udvikles til fælles bedste. 

Vi eksisterer som tænketank for at bidrage til en positiv, langsigtet udvikling af et sundhedsvæsen og samfund, hvor personer som lever med type 1 diabetes og deres familier, bliver imødekommet med brugerdrevne, fleksible og effektive sundhedstilbud.

Dette sikrer vi ved at samarbejde med alle interessenter indenfor 1 diabetesområdet og finde løsninger på fælles behov, udfordringer og bekymringer. 

At involvere og inddrage alle de, der arbejder med type 1 diabetes, i det levede liv med type 1 diabetes, er formålet med alt, hvad vi gør.

Vores vision

Visionen for Tænketanken Type1 er et civilt baseret kraftcenter, der kan skabe bedre rammer for et liv med type 1 diabetes.

Type1 er en borgercentreret tænketank, der er sat i verden som en tværgående og uddannende brobygger mellem diabetesambulatorier og civilsamfundet.

Vi mener, at brugerne er en overset ressource i diabetesbehandlingen, og det ønsker vi at lave om på. Fremfor at acceptere patientrollen og passivt modtage sundhedsydelser, mobiliserer vi den tavse viden og de ressourcer, der ligger gemt i personer med diabetes. Det kan skabe bedre livsvilkår samt give ny viden om diabetes til forskning, uddannelse og produktudvikling.

Vi arbejder med samskabelse for at løfte visionen om, at Danmark når målet om en diabetesbehandling i verdensklasse.

Vores tre mærkesager

Vi har tre overordnede mærkesager.

  1. Den ene mærkesag er, at vi skal have nemmere adgang til diabetesteknologi.

2. Den anden mærkesag er at vi arbejder for langt mere brugerdreven innovation.

3. Vores tredje mærkesag er at vi skal have en mere bæredygtig diabetesbehandling. Her mener vi bæredygtig i bredeste forstand – ikke kun af hensyn til klimaet.

Vi arbejder form at sundhedsvæsnet bliver mere effektivt og sammenhængende end det er i dag, og at sundhedsvæsnet får øjnene op for, at vi der lever med type 1 diabetes, er den mest oversete ressource.