Regionsforskelle i brug af i pumper og sensorer

Regionsforskelle i brug af i pumper og sensorer

I juni 2021 kom en række nye oplysninger frem om hvor mange i Danmark, som har insulinpumpe. Oplysningerne kom i et svar til Folketinget fra Danske Regioner i juni 2021. På baggrund af disse tal, har vi beregnet og sat tallene ind i et skema og et søjlediagram. Søjlediagrammet viser bl.a., at der kun er 13% af voksne personer med type 1 diabetes i Region Sjælland, som har fået bevilget en pumpe. Tallet for Region Syddanmark er tilsvarende 24%. Derfor kan vi nu med baggrund i tallene sige, at der er regionsforskelle i forhold til hvor mange pumper og sensorer, de gives. Du kan finde alle tallene her på siden.

Nogle regioner er via deres ambulatorier bedre til at give insulinpumper og sensorer til personer, der lever med type 1 diabetes end andre regioner. Det vidste vi godt allerede, men nu har vi tallene sort på hvidt. Hvorfor det er sådan, må vi spørge politikerne om.

Baggrunden for de nye tal er, at Kirsten Normann Andersen (SF) gennem sundhedsudvalget har stillet et vigtigt spørgsmål til sundhedsministeren.

regionsforskelle pumper børn og voksen

På baggrund af oplysninger som er givet til Folketinget af Danske Regioner i juni 2021, har vi beregnet og sat tallene ind i et i søjlediagram. Diagrammet viser hvor mange procent af voksne og børn, der har pumper i Danmark. Mørkegrøn er voksne. Lysegrøn er børn og unge. Du kan se/printe diagrammet som pdf. her.

Hver region har besvaret spørgsmålet om, hvor mange der har type 1 i regionen, og hvor meget teknologisk diabetesudstyr, der er blevet bevilget. Men regionerne har dog ikke svaret på helt samme måde. Oplysningerne som Folketinget fik fra regionerne, kan du læse via link til Folketinget her.

Vi har sat data ind i et skema – ikke ændret noget

Når vi har sat data ind i et skema, er det for at undersøge og påvise, at der er regionsforskelle, når det gælder, hvor mange personer med type 1 diabetes, der har fået en insulinpumpe og en CGM eller en FGM udleveret ude på ambulatorierne.

Nogle regioner har taget FGM og CGM med i deres svar (sensorer – Flash Glykose Målere og Kontinuerlige Glykose Målere), andre har ikke. Det giver store regionsforskelle særligt for voksne med type 1 diabetes.

Vi arbejder i tænketanken på at få et fulde billede, så der er fuld gennemsigtig i forhold til ambulatories bevillinger af insulinpumper og sensorer.

I et lille land som Danmark, er det svært at acceptere store regionsforskelle i den diabetesbehandling, som personer med diabetes modtager fra ambulatorierne og dermed regionerne. Det er det samme arbejde at leve med type 1 diabetes i Holbæk som det er i Hvide Sande og Husum.

Sådan har vi arbejdet med skemaet om regionsforskellene

Skemaet herunder er tænketankens videre arbejde med tallene. For at du som læser kan følge logikken er her, hvad vi har gjort step by step:

  • Med udgangspunkt i de oplysninger, som Folketinget fik fra de 5 regioner, har vi plottet de tal, der er i dokumentet ind i et skema. Sådan kan man se regionsforskellene.
  • Derefter har vi kunne beregne hvor mange procent, der har pumpe i hver region.
  • Derefter har vi ringet alle regionerne op for at finde de personer, som sidder med området og fået bekræftet tallene.

Det er ikke alle regioner, som har kunne svare på vores spørgsmål. Derfor er der stadig felter uden tal. Vi justerer løbende skemaet, efterhånden, som nye oplysninger kommer til

Skemaet over regionsforskelle viser ikke, hvor mange kommuner, der har hjulpet med en sensor. Det er fortsat ukendt. Men vi ved, at der også er store forskelle her.

Vær opmærksom på at skemaet ikke viser de FGMs (fx Libre), som kommunerne bevilliger. Der er altså flere, der får hjælp en FGM, end skemaet viser.

Du kan åbne en kort rapport med skemaet ved klikke herunder (åbner som pdf.):

Nemmere adgang til ny teknologi gennem regionerne

I Type1 – Tænketank for DIabetes arbejder vi for at personer med type 1 diabetes får en nemmere adgang til den nye diabetesteknologi. Derfor er det for or oplagt at se på regionsforskellene i brugen af insulinpumper og sensorer.

Målet med at lave et skeam er at gøre det nemmere for os alle sammen at diskutere regionsforskelle. forskelsbehandling i sundhed, ulighed i sundhed mv.

Hvorfor skal det være sværte at få en insulinpumpe, hvis man er bosat i Region Sjælland? Det giver ikke mening.

Regionsforskelle i brug af pumper og sensorer er ikke ok.

Ved du at du kan støtte vores arbejde ved at tegne et medlemskab. Det koster 250 kr. årligt

Se rapporten her

Du kan hente rapporten som pdf. eller tage et lynkrig her.

Regionsforskelle forside
Regionsforskelle forside
Regionsforskelle side 2
Regionsforskelle side 2
Regionsforskelle side
Regionsforskelle side 3
Regionsforskelle side 4
Regionsforskelle side 4
Regionsforskelle side 5
Regionsforskelle side 5
Regionsforskelle side 6 del 1
Regionsforskelle side 6 del 1
Regionsforskelle side 6 del 2
Regionsforskelle side 6 del 2
Regionsforskelle side 7
Regionsforskelle side 7
Regionsforskelle side 8
Regionsforskelle side 8
Regionsforskelle bagside
Regionsforskelle bagside