Sprog og diabetes type 1

Sproget betyder meget, når det handler om livet med diabetes type 1.

Den måde sundhedsprofessionelle sprogligt møder personer der lever med diabetes type 1, er ret afgørende for at der kan skabes et samarbejde og en god relation og et tillidsforhold.

Det gælder både det:

  • verbale, det talte sprog
  • non-verbale, vores kropssprog.

Få inspiration til sundhedsprofessionelle

Vi samler her sprogguides og andet materiale, som du om professionel kan bruge som inspiration til hvordan du kan kommunikere med personer, der lever med diabetes type 1.

Sprogguide – Sproget betyder noget

Forside af guide Sproget betyder noget.

Oversættelse af Language Matters, som er skrevet af sundhedsprofessionelle i NSH England.