Sproget og diabetes type 1

Hvordan sproget kan påvirke en diabetiker

Sproget betyder meget, når det handler om livet med diabetes type 1.
Måden sundhedspersonalet bruger sproget overfor dig med diabetes type 1, er ret afgørende for at I kan skabe en god relation, et godt tillidsforhold og et godt samarbejde.

Læsetid: 2 Minutter

Inspiration til sundhedsprofessionelle

Vi samler her sprogguides og andet materiale omkring sproget overfor personer med diabetes type 1, som du som sundhedsprofessionel kan bruge som inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med dem.

Fordele ved at bruge sproget på den rette måde?

  • Styrker din relation til personen med diabetes type 1
  • Skaber tillid til dig, som sundhedsansvarlig.
  • Giver jer et godt samarbejde til gavn for jer begge.

Godt sprog

Skaber dialog, muligheder og hjælp

Dårligt sprog

Skaber ulige magtforhold, skam og stigma
Person med diabetes
Se det hele menneske og ikke kun sygdommen.
Diabetiker
Personen er kun sygdommen og ikke andet.
Bruger
Med dig i centrum – alternativt kunde, person og borger,
Patient
Med sundhedssystemet i centrum og med udgangspunkt i sygdom.
Konsultation
Møde, samtale eller vejledning skaber dialog og samarbejde mellem borger og sundhedspersonale, da ordet ikke definerer, hvad der skal ske.
Kontrol
Kontrol er et sundhedssystemord og et magtord. En vurdering og dom af, hvad der er rigtigt og forkert, godt eller dårligt og kan medføre skam og skyldfølelse.
Diabetes type 1
Diabetes er værdineutral og en medicinsk betegnelse. Tydeliggør hvilken type, der snakkes om.


Sukkersyge
Sukkersyge er et vildledende ord og skaber misforståelse omkring sygdommen. Sukkersyge skaber og vedligeholder fordomme om personer med diabetes.
Langtidsblodsukker
Der også bliver kaldt Hba 1C eller og A1c er en måleenhed og fortæller hvad det dækker over og ikke en dom.
Sladreprøve
Det er et stærkt nedladende og værdiladet ord. Betyder at nogen prøver at skjule noget.

Sprogguide – Sproget betyder noget

Oversættelse til dansk lavet af Bjarne Ledet Larsen.
Language Matters, som er skrevet af sundhedsprofessionelle i NSH England.