Udgivelser

Vi har udarbejdet forskelligt materiale og rapporter til bl.a. vigtige målgrupper og fokusområder omkring diabetes type 1.