Diabetesmål for HbA1c også kaldet langtidsprøve

De danske tal for langtidsprøve

Her kan du dykke ned i de danske tal om langtidsprøven, som en stor del af diabetesbehandlingen er bygget op omkring. Mange med type 1 diabetes enten frygter eller hader det tal, som viser en indikation af, hvordan blodsukkeret har ligget i gennemsnit gennem de seneste 12 uger.

I Danmark er det officielle mål, at personer med type 1 diabetes skal have en langtidsprøve på under eller over 53. Hvis du har nogle særlige senkomplikationer er tallet dog 58.

Du kan følge kvalitetstallene årligt i rapporterne fra RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram).

Her kan du fx på side 100 læse om hvordan det går med HbA1c på de forskellige Stenocentre i Danmark.

I 2019-2020 har 25% af de personer, der lever med type 1 diabetes en langtidsprøve HbA1 på < 53 (under eller lig med). Det vil sige, at der er 75% af personer med type 1 diabetes, som ikke når det nationale mål på 53 mmol/mol. Der endda lidt færre i Region Sjælland og Region Nord. Du kan læse årsrapporten med alle tallene her.

SDCC har desuden publiceret en fuld oversigt på SDCC.dk. se eksempelvis s. 54 for flere talværdier på danskere med type 1 diabetes.