Kom med til EASD 2020 online-konference

Deltagere fra EASD 2020 konference

Så starter vi så småt på #EASD2020. Før selve EASD 2020 konference havde #dedoc arrangeret et introevent med en velkomst fra Chantal Mathieu, Vice-President af EASD og President for European Diabetes Forum​.

Ved EASD 2020 konference

Vi var 52 diabetesaktivister fra 18 lande. Det gav en livlig chat om

  • ulighed i diabetesbehandlingen
  • adgang til medicin
  • teknologi
  • data om verdens tilstand set med diabetesbriller 🙂

Nyt fra diabetesindustrien

  1. Novo Nordisk gav en status på DEEP deres patientinvolveringsprogram,
  2. Ascensia fortalte om deres social media summits
  3. Diabeloop introducerede et europæisk loop system som snart kommer på markedet.

Hvad er #dedoc?

#DeDoc Voices er dem du kan se på billedet. De er alle stemmer, som har type 1 diabetes og bor rundt om i verden. Nogle lever selv type 1 diabetes, andre er forældre til et barn eller en ung med type 1 diabetes.

Der er forskellige udfordringer rundt om på kloden. I nogle lande har man ikke adgang til insulin. Alle arbejder med de udfordringer de synes der er i deres eget land. På trods af kulturelle og økonomiske forskelle er der meget inspiration at hente fra andre, der arbejder med advocacy, det vi på dansk kalder ‘”fortalerarbejde”.