Diabetes type 1 ordbog

Der er mange specielle ord, forkortelser og termer omkring diabetes type 1 og vi har derfor udarbejdet en diabetes type 1 ordbog, som forklarer disse ord.

Algoritme

Algoritme, algoritmen, algoritmer, algoritmerne

En Algoritme er en opskrift på at løse et problem.

En af de fundamentale byggesten i konstruktion af algoritmer, er gentagelser af samme beregningstrin, en løkke. Løkker udføres et antal gange, der varierer med det konkrete problems data; en udførelse kaldes en iteration.

Cøliaki

Cøliaki

Glutenallergi

Dawn fænomen

Dawn fænomen

Dawn fænomen opstår, når kroppen frigiver hormonerne cortisol, glucagon og epinephrine og dermed får leveren til at frigive glukose.

Dette sker som regel efter 8-10 timers søvn.

Diabetisk ketoacidose (DKA)

Diabetisk ketoacidose (DKA)bliver også kaldet syreforgiftning i daglig tale. Det er en pludselig og livstruende tilstand og du vil opleve høje blodsukkerværdier (blodglukose) og ketonstoffer i blodet og urinen.

Symtomer på syreforgiftning

Føler dig syg og har symptomer på højt blodglukose, specielt træthed, tørst og store vandladninger. Syreforgiftningen i sig selv kan give symptomer som kvalme, mavesmerter, opkastninger og en hurtig, dyb vejrtrækning og en ubehagelig lugt af acetone fra udåndingen.

Har du fået diabetisk ketoacidose, skal du indlægges med det samme for behandling.

DIV APS

DIV APS er en forkortelse for "Do-it-Yourself Artificial Pancreas System".

Det er en bruger med brug af kontinuerlig glukose målinger, insulinpumpe og smartphone teknologi. Dette er for at kunne køre algoritmer delt med alle med det formål at forbedre livskvaliteten og glykæmisk kontrol.

Flash glukosemonitorering (FGM)

En flash glukosemåler (FGM) måler, ligesom en kontinuerlig glukosemåler, blodsukkerværdien i vævsvæsken i underhuden.

Måleren består som regel af en kombineret sensor, som sættes ind under huden, og fastholdes af senderen, som sidder fast på huden.

Ved at bruge en scanner hen over sensoren, kan du aflæse den aktuelle sukkerværdi på et display.

Da måling sker i underhudens vævsvæske, skal du være opmærksom på, at blodsukkerværdierne er forsinket 5-15 minutter i forhold til, når du bruger et blodsukkerapparat.

Sensoren skal skiftes hver anden uge, og det er ikke nødvendigt at kalibrere den.

Scanneren kan også vise udviklingen i blodsukkerværdier over de seneste otte timer.

Eksemplar på FGM

Abbots FreeStyle Libre 1 og 2 er flash glukosemålere. FreeStyle Libre 2 kan afgive en alarm, ved høje, lave eller kraftigt svingende blodsukkerværdier.

Glykæmisk indeks (GI)

Glykæmisk Index (GI) er en måling af en fødevares mulige blodsukkerstigning.

GI viser hvor meget og hvor hurtigt en fødevare får blodsukkeret til at stige, målt mod fx sukker.

Sukker har GI-værdien 100, så fødevares GI værdi kan være mellem 0 og 100.

Tager du fx en appelsin med en GI-værdi på 42, betyder det, at appelsinen giver en blodsukkerstigning der svarer til 42 % af den stigning, som den samme mængde kulhydrat fra sukker, vil give.

Du kan inddele Glykæmisk Index i 3 grupper:

  1. højt (over 70)
  2. mellem (55-70)
  3. lavt (under 55)
HbA1c (Hæmoglobin A1c)

HbA1c (Hæmoglobin A1c) er måling af dit langtidsblodsukker og den fortæller, hvad det gennemsnitlige glukoseniveau (sukkerniveau) i blodet har været over de seneste cirka to måneder.

Hyperglykæmi

Hyperglykæmi bliver også kaldt højt blodsukker

Hypoglykæmi

Hypoglykæmi bliver også kaldt lavt blodsukker.

Insulinfølsomhed

Insulinfølsomhed fortæller, hvor mange mmol/l 1 enhed hurtigtvirkende insulin sænker blodsukkeret med.

  • Udregning: 100/antal enheder insulin pr. døgn = antal mmol/l, som 1 enhed hurtigtvirkende insulin sænker blodsukkeret.
Kontinuerlig glukosemonitorering (CGM)

En kontinuerlig glukosemåler virker ved, at en lille sensor sættes ind under huden. Sensoren er forbundet til en sender, der sidder på huden ved hjælp af et plaster.

Sensoren måler hele tiden sukkerværdierne i underhudens vævsvæske. Via senderen på huden sendes værdierne videre til fx en app på en telefon eller en insulinpumpe. På den måde kan du hele tiden følge med i dit blodsukker og se udviklingen over fx det seneste døgn.

Sensoren kan give alarm ved høje eller lave blodsukkerværdier samt ved hurtigt stigende eller faldende blodsukkerværdier. Det kan især være nyttigt for personer, der har problemer med selv at mærke, når deres blodsukker bliver for lavt.

Da måling sker i underhudens vævsvæske, skal du være opmærksom på, at glukoseværdierne er forsinket 5-15 minutter i forhold til hvis du måler med fingerprikker og blodsukkerapparat.

Sensoren skal typisk skiftes hver uge. De fleste sensortyper skal kalibreres dagligt ved hjælp af en blodsukkermåling, som er taget på et blodsukkerapparat, og hvor man taster blodsukkerværdien ind i sensoren.

Eksempler på CGM

Dexcom G5 og G6

Kulhydratratio

Kulhydratratio fortæller, hvor mange gram kulhydrat, som 1 enhed hurtigtvirkende insulin dækker.

  • Udregning: 500/antal enheder insulin pr. døgn = antal gram kulhydrat pr. enhed hurtigtvirkende insulin.
Kulhydrattype

Kulhydrattype

hurtig/langsom, glykæmisk indeks

Lipodystrofi

Lipodystrofi

Lipodystrofi er en lidelse, der påvirker det fede væv i kroppen og er kendetegnet ved et alvorligt tab af kropsfedt.

Niasin

Niasin

B3 vitamin

Steriod indtagelse

Steriod indtagelse

Binyrebark

Unawareness

Unawareness

Personer med langvarig type 1 diabetes får ikke symptomer, selv om blodsukkeret bliver lavt. Denne tilstand kaldes Unawareness.

Disse personer kan have gavn af at få et apparat, der måler blodsukkeret vedvarende (en kontinuerlig glukosemåler) og som alarmerer, hvis blodsukkeret bliver lavt.

YDMV

YDMV er en forkortelse for Your Diabetes May Vary

Mangler vi nogle forklaringer på ord?

Så skriv endelig til os og fortæl hvilket ord du savner en forklaring på.