Diabetes type 1 ordbog

Der er mange specielle ord, forkortelser og termer omkring diabetes type 1 og vi har derfor udarbejdet en diabetes type 1 ordbog, som forklarer disse ord.

Algoritme

Algoritme, Algoritmen, Algoritmer, Algoritmerne

En algoritme er en opskrift på at løse et problem.

En af de fundamentale byggesten i konstruktion af algoritmer, er gentagelser af samme beregningstrin, en løkke. Løkker udføres et antal gange, der varierer med det konkrete problems data; en udførelse kaldes en iteration.

CGM

Kontinuerlig glukosemonitorering  (CGM)

En kontinuerlig glukosemåler virker ved, at en lille sensor sættes ind under huden. Sensoren er forbundet til en sender, der sidder på huden ved hjælp af et plaster.

Sensoren måler hele tiden sukkerværdierne i underhudens vævsvæske. Via senderen på huden sendes værdierne videre til fx en app på en telefon eller en insulinpumpe. På den måde kan du hele tiden følge med i dit blodsukker og se udviklingen over fx det seneste døgn.

Sensorer kan give alarm ved høje eller lave blodsukkerværdier samt ved hurtigt stigende eller faldende blodsukkerværdier. Det kan især være nyttigt for personer, der har problemer med selv at mærke, når deres blodsukker bliver for lavt.

Da måling sker i underhudens vævsvæske, skal du være opmærksom på, at glukoseværdierne er forsinket 5-15 minutter i forhold til de aktuelle blodsukkerværdier dvs. hvis du måler med fingerprikker og blodsukkerapparat.

Sensoren skal typisk skiftes hver uge. De fleste sensortyper skal kalibreres dagligt ved hjælp af en blodsukkermåling, som er taget på et blodsukkerapparat, og hvor man taster blodsukkerværdien ind i sensoren.

Eksempler på CGM

Dexcom G5 og G6

Cøliaki

Cøliaki

Glutenallergi
Dawn fænomen

Dawn fænomen

opstår, når kroppen frigiver hormonerne cortisol, glucagon og epinephrine og dermed får leveren til at frigive glukose. Dette sker som regel efter 8-10 timers søvn.
Diabetisk ketoacidose (DKA)

Diabetisk ketoacidose (DKA)

Bliver også kaldet syreforgiftning i daglig tale. Det er en pludselig og livstruende tilstand og du vil opleve høje blodsukkerværdier (blodglukose) og ketonstoffer i blodet og urinen.

Symtomer på syreforgiftning

Føler dig syg og har symptomer på højt blodglukose, specielt træthed, tørst og store vandladninger. Syreforgiftningen i sig selv kan give symptomer som kvalme, mavesmerter, opkastninger og en hurtig, dyb vejrtrækning og en ubehagelig lugt af acetone fra udåndingen.

Har du fået diabetisk ketoacidose, skal du indlægges med det samme for behandling.

DIV APS

DIV APS

Er en forkortelse for "Do-it-Yourself Artificial Pancreas System" Som bruger kontuerlig glukose målinger, insulin pumpe and smartphone teknologi for at kunne kører algoritmer delt med alle med det formål at forbedre livskvaliteten og glykæmisk kontrol.
FGM

Flash glukosemonitorering (FGM)

En flash glukosemåler (FGM) måler, ligesom en kontinuerlig glukosemåler, blodsukkerværdien i vævsvæsken i underhuden. Måleren består som regel af en kombineret sensor, som sættes ind under huden, og fastholdes af senderen, som sidder fast på huden. Ved at føre en medfølgende scanner hen over sensoren, kan du aflæse den aktuelle sukkerværdi på et display. Da måling sker i underhudens vævsvæske, skal du være opmærksom på, at blodsukkerværdierne er forsinket 5-15 minutter i forhold til de aktuelle blodsukkerværdier. Sensoren under huden skal skiftes hver anden uge, og det er ikke nødvendigt at kalibrere den.
Scanneren kan også vise udviklingen i blodsukkerværdier over de seneste otte timer.

Eksemplar på FGM

FreeStyle Libre 1 og 2 er flash glukosemålere. FreeStyle Libre 2 kan afgive en alarm, ved høje, lave eller kraftigt svingende blodsukkerværdier.
HbA1c (Hæmoglobin A1c)

HbA1c er måling af dit langtidsblodsukker og den fortæller, hvad det gennemsnitlige glukoseniveau (sukkerniveau) i blodet har været over de seneste cirka to måneder.

Hyperglykæmi

Hyperglykæmi

Højt blodsukker
Hypoglykæmi

Hypoglykæmi

lavt blodsukker

Kulhydrattype

Kulhydrattype

hurtig/langsom, glykæmisk indeks
Lipodystrofi

Lipodystrofi

er en lidelse, der påvirker det fede væv i kroppen og er primært kendetegnet ved et alvorligt tab af kropsfedt.
Niasin

Niasin

B3 vitamin
Steriod indtagelse

Steriod indtagelse

binyrebark
unawareness

Unawareness

Personer med langvarig type 1 diabetes får ikke symptomer, selv om blodsukkeret bliver lavt. Denne tilstand kaldes unawareness. Disse personer kan have gavn af at få et apparat, der måler blodsukkeret vedvarende (en kontinuerlig glukosemåler) og som alarmerer, hvis blodsukkeret bliver lavt.
YDMV

YDMV

VDMY er en forkortelse for Your Diabetes May Vary

Mangler vi nogle forklaringer på ord?

Så skriv endelig til os og fortæl hvilket ord du savner en forklaring på.

close

Få sidste nyt fra Type1

Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev og få den nyeste information indenfor teknologi, diabetesbehandling og brugerdreven innovation.