NovoPen 6 og Echo Plus – Hvad kan de nye smartpens fra Novo Nordisk?

De nye smartpenne fra Novo Nordisk forventes at komme på markedet i foråret 2021 og erstatter NovoPen 5 og NovoPen Echo. Det nye de bringer, er tid gået siden din sidste injektion, de kan genbruges, data kan overføres til telefonen og deles til forbundne apps.

Læsetid: 3 Minutter

Hvornår kommer de på markedet?

Vi har fulgt omtalerne af Novo Nordisk´s nye smartpenne i et par år efterhånden. Vi så NovoPen 6 første gang fysisk på ATTD i Madrid og fik for lidt tid siden en præsentation fra en bruger som havde denne pen til testning i Sverige.

Rygterne om en snarlig frigivelse i Sverige og Danmark er blevet så konkrete, at vi offentliggør vores (foreløbige) teknologivurdering. Vi forventer at NovoPen 6 og NovoPen Echo Plus bliver frigivet tidligt forår 2021, formentlig kommer de til Sverige og Danmark som de første markeder, men dette har vi ikke kunne få bekræftet.

Første indtryk af NovoPen 6

Vi fik demonstreret NovoPen 6 og bortset fra at displayet ligner og føles den til forveksling som NovoPen 5. Vi diskuterede bagefter om den var lidt tungere end NovoPen 5, men vi så skal have dem begge i hænderne igen. Umiddelbart er form og funktion hvad angår: enhedstæller, rotation, injektion og insulinpåfyldning præcis som NovoPen 5.

Displayet er til gengæld interessant for her vises ikke bare den sidste dosis, men også det eksakte tidspunkt siden sidste injektion og så kan den forbindes til en telefon. 😊

Hvem er målgruppen?

I starten var fokus på at overbevise læger om at denne pen ville give dem mulighed for at overvåge patientens faktiske injektioner. Det er der heldigvis lavet om på, og fokus er nu på hvordan den enkelte person med diabetes kan bruge teknologien til at skrue op for livet og ned for diabetes. Det er en meget mere relevant og nærværende kommunikation.

Den nye NovoPen Echo Plus

Vi har ikke set den nye NovoPen Echo Plus fysisk, men ud fra specifikationerne giver den de samme forbedringer, som NovoPen 6.

Specifikationer

Kilde: https://developer.novonordisk.com/home/integration-offerings.html
Alle billeder og varemærker tilhører Novo Nordisk samt tekniske specifikationer:

 • Kan bruges med alle typer Novo Nordisk insulin i 3 ml Penfill pakninger
 • Kan registrere og lagre op til 800 injektioner
 • Maksimal injektion er 60 enheder for NovoPen 6 med 1 enhed ad gangen og maksimum 30 enheder for Echo Plus med mulighed for at give halve enheder
 • Kommer farverne: Sølv og mørkeblå samt rød og lyseblå (Echo Plus) med mulighed for at bruge skins til yderligere farver og udsmykning
 • NovoPen 6 and Echo Plus kan begge overføre dosis log trådløst via Near Field Communication (NFC) til en app på en smartphone
 • NovoPen® 6 & NovoPen Echo® Plus er CE mærkede

Fordele

 • Nem visning af tydelig dosis og tid siden sidste injektion
  Bedre end på 5eren – Giver svar på det evige ”tog jeg den eller tog jeg den ikke spørgsmål” som nok alle penbrugere har oplevet.
 • Kan genbruges
  Vi ser gerne mere fokus på bæredygtighed i diabetesbehandlingen.
  Smartpens trækker flere i retning af flergangspenne.
 • Forbundne apps
  Du kan foreløbigt bruge den sammen med Librelink, Diasend og Mysugr, men flere kommer til.
 • Åben udviklerportal til alle appudviklere
  (måske også DIY og #wearenotwaiting entusiaster) kan melde sig til.

Ulemper

 • Ingen selvstændig app
  Pennen kommer først til sin ret, når den indgår i en samlet digital diabetesdagbog som udfyldes automatisk.
  Det kræver gode værktøj, at gøre det tilgængeligt og det havde været oplagt for Novo at investere i et åbent og nemt grænsesnit.
  I stedet har de valgt at overlade alt det til andre aktører.
 • Du kan ikke skifte batteri eller genoplade den
  Den skal kunne holde strøm i mindst tre år, men derefter er du nødt til at købe en ny pen.
  Det tæller lidt ned.
 • Maksimun injektion på 60 eller 99 enhender?
  Fysisk kan du maksium injicere 60 enheder insulin, men i dokumentation til udviklere fremgår det, at du kan registrere dosis op til 99 enheder, hvis du skruer op midt i en injektion. Er det en fejl eller feature? 2 cifre er åbenbart max.
 • NFC kræver kontakt mellem pen og telefon
  Vi ser hellere en direkte overførsel af data via bluetooth, så kan du lave langt flere funktioner i en app.
  Fx alarm ved atypisk injektion eller oplæsning af indstillet dosis som hjælp til svagtseende.
 • Vi savner taktile forskelle mellem pennene
  Som vi kender det fra engangspenne eller digitale forskelle i apps.
  Fremadrettet håber vi at appudviklere vil løse problemet med om der er hurtig- eller langsomtvirkende insulin i pennen for utilsigtet bytte af de to sker næsten ligeså hyppigt som du tager dobbelt dosis.
  Det kan være rigtig farligt så her er en oplagt mulighed at udvikle en sikkerhedsfeature i form af alarmer hvis du tager hurtig eller langsomtvirkende.

Pris og bevilling?

Prisen er ikke kendt endnu, men på ATTD konferencen i Madrid og efterfølgende lyde fra vandrør, så antydes det at prisen bliver markant lavere end andre smartpens, og så bliver det den første du kan få adgang til i Danmark.

Ser vi alene på prisforskellen mellem fx Fiasp eller NovoRapid i penfill og eller flexpen så skal prisen på en Novopen 6 helt ned i 300 kr. for at gøre den prisneutral til engangspenne, men fordelene ved brugen af en smartpen er også meget værd. 

Vi håber og forventer at vi vil se priser som kommer godt under 700 kr. Til sammenligning er prisen på en InPen som er FDA godkendt og på markedet i USA ca 800$! ( lige under 5.000 kr. ).

Priserne varierer meget afhængig af parallelimport, så regnestykket ændrer sig men i hele træskolængder er der typisk ca 25-30 øre i forskel mellem pen og penfill pr dag, så hvis pennen skal være prisneutral skal den koste knap 300 kr.

Er det et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab og hvem skal betale?

Kommer prisen ned i nærheden af 300 kr, så er den neutral for det offentlige og den bør indgå i muligheden for at tilpasse insulinbehandlingen til den enkeltes behov.

Bliver prisen højere håber vi at der bliver mulighed for at selv at betale merprisen eller kunne købe den selv over nettet.

Alternativt at den kan udleveres til dem som ud fra en sundhedsfaglig vurdering vil have nytte af produktet. Det er trods alt en mindre udskrivning end hvis du skulle betale for en helt ny insulinpumpe og heri ligger også en kæmpe værdi for sundhedsvæsenet.


Vurdering af NovoPen 6

Isoleret set bringer den nye smartpen ikke meget nyt til bordet men muligheden for at koble data er fænomenal.

Kobling af data skaber værdi

Kan jeg følge mine injektioner sammen med mine BG målinger, måltidsbilleder og KH tællinger, beregninger af bolus, aktivitet og søvn mm, så skaber den værdi.

Værdien er klart størst hvis du kobler en smartpen med en CGM eller en FGM, men vi forventer egentlig at der er ganske stor nytte alene ved at koble den til en bolusberegner eller støtteværktøj som fx Hedia som fungerer uafhængigt af CGM og som ikke kræver yderligere betaling. Der var for to år siden omtale af en integration. Den ser vi meget gerne etableret nu.

Andre smartpens på markedet

Vi har set enkelte smartpens på markedet fx:

 • Inpen som er på markedet
 • Bigfoot Unity, som kommer i 2021

De har et langt mere gennemarbejdet digitalt supplement, men med Novo Nordisk på banen så bliver der nu åbnet en helt ny produktkategori i en skala som kan påvirke store dele af verdens diabetespopulation.

Med en smartpen som bliver integreret til andre datakilder og gode visninger, rapporter og beslutningsstøtte, så åbner vi op for mange af de fordele og funktioner som i dag er forbeholdt pumpebrugere. Vi forventer fremover at se langt mere avanceret penbehandling – eMDI kunne man kalde det – enhanced Multiple Daily Injections.

Vi undrer os lidt over at Novo Nordisk ikke går mere ind i selve værdiskabelsen men overlader det til andre. Omvendt er vi i Tænketanken meget begejstrede for åbne standarder og interoperabilitet så vi vælger at se dette som et meget positivt strategisk valg.

Skal vi være kritiske, så er der et par ting som undrer os lidt når vi kigger dybt ind i udviklerportalen.

Samarbejdsaftaler og datadelingsaftaler fremstår urimeligt komplicerede og ensidige i udviklerportalen.

Der skal laves rigtig meget arbejde for at gøre datadeling med Novo mulig, naturligvis med samtykke men alligevel.

Det er som om de alligevel ikke rigtigt tror på ideen om at lave åbne grænsesnit som andre kan arbejde op i mod.

Vi har bedt om at få en udvikleraftale og en testadgang med henblik på at bygge en helt simpel uploader fra SmartPen til Nightscout.

Det bliver en test af om der er handling bag ordene eller om de åbne grænsesnit kun er beregnet til de globale giganter.

Vi håber at Novo Nordisk vil anerkende værdien af den brugerdrevne innovation og det enorme engagement og den kompetence som ligger i Do It Yourself bevægelser som #wearenotwaiting og #cgminthecloud.

Samlet anbefaling af NovoPen 6

Samlet set så kan vi anbefale dig, som penbruger at tage varmt imod NovoPen 6 når den kommer til Danmark i løbet af foråret. Vi vurderer at den har et stort potentiale for at automatisere diabetesdagbogen og understøtte beslutninger gennem kobling til andre datakilder, men vi mangler fortsat en god uafhængig app. Som er klar til det danske marked på dag 1.

Sidste nyt om NovoPen 6 og NovoPen Echo Plus

Så snart der kommer information om hvor og hvordan du får adgang til smartpennene. så deler vi det på vores Facebook-side:
https://www.facebook.com/Type1taenketank/

Type1’ s vurdering af diabetesudstyr

 • Vi foretager løbende vurderinger af ny diabetesteknologi.
 • Vi undersøger, evaluerer og anbefaler udstyret fra et brugerperspektiv.
 • Vi giver en oprigtig, kritisk og begejstret tilbagemelding med udgangspunkt i det levede liv med Type 1 diabetes.

Metodebrug

 1. Først indsamler vi dokumentation og præsentationer fra konferencer eller direkte fra producenten.
 2. Derefter forsøger vi at få demonstreret eller endnu bedre selv at kunne teste udstyret. Hvor det er muligt sammenligner vi det med andre løsninger.
 3. Endelig deler vi erfaringerne med dig.

Har du ønske om test af diabetesudstyr?

Kender du til et diabetesudstyr du synes vi skal se på, så skriv til tbd@type1.dk.